Thiết kế ấn phẩm, tạp chí nhượng quyền HNC

Thiết kế ấn phẩm, tạp chí nhượng quyền trung tâm tiếng anh Hanoi Connection

THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng Hanoi Connection Ltd
Tên thương hiệu Hanoi Connection
Lĩnh vực kinh doanh Giáo dục đào tạo, nhượng quyền trung tâm tiếng anh
Dịch vụ Thiết kế ấn phẩm tạp chí
Thời gian hoàn thành Tháng 10/2019

HÌNH ẢNH MINH HOẠ

thiết kế tạp chí

thiết kế tạp chí

thiết kế tạp chí

thiết kế tạp chí

thiết kế tạp chí

thiết kế tạp chí

thiết kế tạp chí

••••••••••

© Thiết Kế & Truyền Thông Thương Hiệu IDEPHO

  • Hotline: 03 9515 9515
  • Địa chỉ: Số 10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Website: idepho.com
  • IDEPHO Fanpage | Youtube


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng