Dựng intro logo Hanoi Connection

Một dự án của IDEPHO trong việc triển khai nhận diện logo Hanoi Connection thông qua tín hiệu nhận diện ô cửa sổ máy bay

Kế thừa và phát huy

IDEPHO đã kế thừa và phát huy những intro cũ mà Hanoi Connection đã sử dụng trong suốt 10 năm qua, từ đó đưa ra những concept ý tưởng mới

Intro Hanoi Connection từ 2013-2017

Intro Hanoi Connection từ 2018-2019

Intro Hanoi Connection 2020-2021

Tín hiệu nhận diện Ô Cửa Sổ Máy Bay

Thông qua việc lồng ghép khéo léo tín hiệu Ô cửa sổ máy bay vào hệ thống nhận diện sẵn có, IDEPHO đã hình tượng hoá rõ nét hơn thông điệp mà hệ thống anh ngữ Hanoi Connection - Saigon Connection muốn hướng đến:

TRUNG TÂM ANH NGỮ THEO MÔ HÌNH SÂN BAY ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

VIDEO thành phẩm intro Hanoi Connection theo tín hiệu nhận diện mới

Video outro Hanoi Connection theo nhận diện mới

 

••••••••••

© Thiết Kế & Truyền Thông Thương Hiệu IDEPHO

  • Hotline: 03 9515 9515
  • Địa chỉ: Số 10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Website: idepho.com
  • IDEPHO Fanpage | Youtube


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng